• Geen personeelsadministratie
U werft zelf uw mensen en meldt ze aan bij de payrollorganisatie. Zij stellen vervolgens het contract op en melden hen aan bij de betreffende instanties. Het enige wat rest is het periodiek doorgeven van de gewerkte uren. Zo houdt u meer tijd over voor uw eigen business.

• Meer flexibiliteit in contracten
Bedrijven hebben steeds meer behoefte aan flexibiliteit. Dit terwijl u als werkgever aan strenge regels bent gebonden. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid, mag u uw werknemer maar 3 contracten in 2 jaar aanbieden. Daarna moeten zij een vast contract krijgen. De meeste payrollorganisaties werken met de ABU CAO waardoor zij medewerkers gedurende 5,5 jaar een flexibel dienstverband kunnen aanbieden. Dat is pas echt flexibel.

• Minder risico’s
Weet u hoeveel een zieke werknemer kost? Bent u bekend met de loondoorbetalingsverplichting van een werkgever? Weet u wat de risico’s zijn die volgen uit de Wet BeZaVa en de Wet Verbetering Poortwachter? Wist u dat u boetes riskeert als bij een controle van de Belastingdienst blijkt dat u de loonheffingen niet goed afdraagt? Dit verzorgt een payrollorganisatie allemaal voor u, zodat u hier geen omkijken meer naar heeft.

• Kostenbesparing
Payrollorganisaties zijn vaak goed in staat om processen te automatiseren omdat zij het werkgeverschap voor vele medewerkers van bedrijven overnemen. Dit met als gevolg dat zij zaken voordeliger kunnen inkopen en beter in staat zijn risico’s op te vangen. Kiest u voor payroll, dan kiest u dus ongetwijfeld voor een besparing!